NOVINKA roku 2016: VYSOCE VÝKONNÁ PROFESIONÁLNÍ LINKA MGL 800  

,,600 kg/hod. s jen třiceti kilowatovým motorem na granulátoru není vtip ale realita!!!!,,

Pro toto zařízení jsme vyvinuli efektivní třírolnový granulační mechanismus vlastní konstrukce.

K vysoké učinnosti a spolehlivosti zařízení také přispívá matrice s proměnlivou geometrií granulačních otvorů.

Linka je navržená a sestavená tak, aby zbytečně nespotřebovávala drahocený zástavbový prostor a k její obsluze, aby postačoval jeden pracovník

Granulační linka, granulátor, peletkovač

MGL 800 základní parametry:

Průchodnost peletovacího lisu až 1200 kg/hod.

Celkový příkon                              34  kW

Výkon do                                       600 kg/hod.

Hmotnost                                           780 kg

Matrice 3, 4, 6 a 8mm

 Vyslyšeli jsme přání mnoha našich zákazníků – ,, Vyrobit zařízení, na kterém by si mohli sami z vlastních surovin vyrábět peletky na topení nebo granule na krmení.

LINKY NA VÝROBU PELETEK

    fotogalerie     Videogalerie          Granulační linka MGL200, MGL 400

 

Když jsme o takových zařízeních zjišťovali informace u firem, které vyrábí lisy na pelety i několik desítek let, tvrdili nám, že to není možné vyrobit tak malý granulátor, aby hospodárně fungoval a jeho provoz by se v tak malém měřítku vyplatil.
To, co pro druhé není možné, byla pro nás další velká výzva.
Výzva ukázat, že pro nás to možné je, že dokážeme vyvinout a vyrábět malé granulační zařízení, ale nejen to. Stanovili jsme si ještě tvrdší cíl: vyvinout malou granulační linku, kterou by si mohl každý běžný spotřebitel zapnout doma do zásuvky. Linku která by i přes to měla výkon min. 100 kg/hod.a na dalším ,,Agrokomplexu a Živitelce“ ji představit a nabízet.

Necelý rok jsme zkoušeli, vymýšleli, předělávali - posledního půl roku v maximálním nasazení.
Několikrát jsme museli část linky kompletně vyhodit, protože tudy cesta nevedla a znovu vymyslet jinou variantu. Přesto nás spousta našich nápadů a technických řešení dovedla ke zdárnému cíli.

Peletizační linka, kterou jsme vyvinuli vyniká naší vlastní jedinečnou konstrukcí a nemá svou velikostí a parametry na trhu u nás a v zahraničí obdoby. Je určená především pro ty, kteří si chtějí výrobu peletek a granulí spolehlivě zajišťovat sami.

 

Přednosti linky na výrobu pelet MGL:

 • dokonalé skloubení síly granulační matrice, jejího provedení, průměru a velikosti granulačních kol, které umožňuje použít motor pro pohon granulačního lisu s příkonem pouze 5,5 kW (MGL200)a 15 kW (MGL400).
 • vlastní jedinečnou konstrukcí dávkovacího šneku s uzavřenou násypkou, je stálou cirkulací zajištěno přesné dávkování materiálu do granulačního lisu
 • vlastní konstrukce míchacího zařízení zajišťuje dokonalé promíchávání peletované hmoty s vodou a párou nebo přídavnými komponenty, např. Ligninem, melasou, tukem apod.
 • dva stroje v jednom - třídička pelet, ve které se průchodem vzduchu pelety rovnou i chladí
 • přímý přenos výkonu z elektromotoru na lis bez zbytečných ztrát, např. řemeny
 • snadné seřizování lisovacích kol a rychlá výměna lisovacích matric
 • snadná a jednoduchá obsluha, pro kterou postačuje pouze jeden člověk
 • prostorová nenáročnost linek - zaujímají plochu pouze 6 m2, jsou snadno rozebratelné a znovu sestavitelné.


Granule   Granulační linka Granulační linka  

Peletky z linky na výrobu pelet MGL 200 a MGL400
 Vysoká účinnost, spolehlivost a zaručená produkce pelet:

Díky vlastnímu řešení dopravních cest, speciálního systému dávkování, míchání a chlazení, jsou všechny pohony efektivně využité a nepředimenzované. Pečlivým zkoušením a testováním různě silných motorů jsme zjišťovali, na jakou minimální mez můžeme s jejich výkonem jít, aby zařízení spolehlivě fungovalo. Dalšího zefektivnění účinnosti bylo dosaženo přímým spojením peletizačního lisu s převodovkou a elektromotorem bez použití řemenového převodu. A vymyšlení třídičky granulí tak, aby se v ní při třídění granule rovnou i chladily.
Velkou pozornost jsme věnovali vývoji peletizačního lisu, který spotřebovává víc jak polovinu el. příkonu a má na linkou vyráběné množství granulí rozhodující vliv.
K nízké energetické náročnosti granulačního lisu značně přispělo skloubení tloušťky granulační matrice, jejího provedení, průměru a velikosti granulačních kol. Pro provoz linky plně postačuje hlavní jistič 25A (MGL 200) a 40A (MGL 400).

Peletizační linka MGL 200, MGL 400 a MGL600 obsahuje:

 • Dávkovací šnek s uzavřenou násypku
 • Promíchávač hmoty
 • Peletizační lis
 • Třídičku pelet s chladičem
 • Odsávání
 • El. rozvaděč

Linka na výrobu pelet MGL 200  Linka MGL na peletky

Linka na výrobu pelet MGL 200, MGL 400 a MGL600

Granulační linku lze použít pro granulaci pilin ze dřeva, slámy, biomasy, všeobecně granulaci potravinářských a krmivářských směsí, papíru, atd..

Linka na výrobu pelet se skládá z dávkovacího šneku s uzavřenou násypkou. Do násypky se nasype materiál pro granulování. Speciální šnek vynáší materiál k dávkovacímu otvoru, kterým přesně nastavená dávka hmoty propadává do míchacího zařízení.
Zbytek hmoty se přepadem odvádí zpět do násypky, takže pořád cirkuluje šnekem, přepadem a násypkou v uzavřeném okruhu.
Hmota, která prošla dávkovacím otvorem do promíchávače hmoty se v něm může smíchat s dalšími přidávanými komponenty, napařit párou nebo zvlhčit vodou a dále propadává přímo na granulační kola granulátoru, kde za vysokého tlaku a teploty dochází k částečné plastifikaci granulovaného materiálu průchodem přes granulační matrici.
Plynulým protlačováním vstupní suroviny kanálkem matrice při určitém tlaku dochází ke vzniku soudržných válečků - pelet, granulí. Pelety propadávají do třídičky, ve které se od granulí separuje prach a nestandardní granule. Pelety se průchodem třídičkou zároveň i ochladí, čímž se zabrání jejich pozdějšímu rozpadávání vlivem přehřátí.
Nestandardní granule a prach se vrací zpět spirálovým šnekovým dopravníkem do násypky a opětovně prochází peletizačním procesem.
Hotové granule vypadávají z třídičky do připraveného zásobníku.

 

Dřevní peletky, výroba pelet, peletovací lisy a linky

 

Peletky

- jsou ekologické biopalivo s vysokým obsahem energie (cca 5kW/kg) a tím vysokou výhřevností. Vyrábějí se lisováním z dřevěných pilin bez použití dalších přísad. Vylisovány bývají nejčastěji v průměru 6mm a délce kolem 25mm. 

 

 

 

Alternativní a bio peletky, výroba pelet, peletovací lisy a linky

 

Alternativní peletky

- jsou ekologické biopalivo s vysokou výhřevností. Vznikají lisováním různého bioodpadu, např. odpadu z čištění obilí a slámy, sena, různých rozdrcených pecek, odpadu při výr. kávy, rozdrceného šťovíku ..

 

 

 

Potravinářské granule, výroba pelet, peletovací lisy a linky

 

 

Potravinářské a krmivářské granule

- jejich podstatnou složku tvoří obilní šroty, mlýnská krmiva a další suroviny (např. sušené pícniny, řepné řízky, sušené piliny), jejichž fyzikálně-mechanické vlastnosti umožňují jejich stmelování.

 

 

 

 

 

MGL 100 granulátor

Technické údaje lisu MGB 100

Průchodnost peletovacího lisu      až 300 kg/hod.

Příkon celého zařízení                       6 kW

Hmotnost                                           180 kg

Max. výška                                         1300 mm

Šířka / hloubka                                   700 mm / 700 mm

Objem násypky                                  105 litrů

El. Připojení                                        400/25A kat. C-D

El. Zásuvka                                         5x32A

Výkon lisu:

-       dřevní pelety             cca 50-100 kg/hod.

-       bio pelety                   cca 50-150 kg/hod.

( výkony linky jsou závislé především na materiálech, jejich vlhkosti a frakci  )

nejčastěji používané otvory v granulační matrici 3,5mm, 4,5mm, 6mm, 8mm

Technické údaje linky MGL 200MGL 200 linka na výrobu pelet

Průchodnost peletovacího lisu      až 300 kg/hod.

Příkon celé linky                                 8,85 – 10,85 kW

Hmotnost linky                                   430 kg

Max. výška                                         2230 mm

El. Připojení                                        400/25A kat. C-D

El. Zásuvka                                         5x32A

Výkon linky:

-       dřevní pelety             cca 50-100 kg/hod.

-       bio pelety                   cca 50-150 kg/hod.

( výkony linky jsou závislé především na materiálech, jejich vlhkosti a frakci  )

nejčastěji používané otvory v granulační matrici 3,5mm, 4,5mm, 6mm, 8mm

 

 

Technické údaje linky MGL 400

Průchodnost peletovacího lisu      až 600 kg/hod.MGL 400 linka na výrobu pelet

Příkon celé linky                                 19 kW

Hmotnost linky                                   580 kg

Max. výška                                         2230 mm

El. Připojení                                        400/40A kat. C-D

El. Zásuvka                                         5x63A

Výkon linky:

-       dřevní pelety             cca 80-250 kg/hod.

-       bio pelety                   cca 80-280 kg/hod.

( výkony linky jsou závislé především na materiálech, jejich vlhkosti a frakci  )

nejčastěji používané otvory v granulační matrici 6mm a 8mm

  

 

 

Technické údaje linky MGL 600

Průchodnost peletovacího lisu      až 900 kg/hod.MGL 600 Granulační linky, výroba pelet, briketování, lis na pelety

Příkon celé linky                                 26 kW

Hmotnost linky                                   630 kg

Max. výška                                         2230 mm

El. Připojení                                        400/63A kat. C-D

El. Zásuvka                                         5x63A

Výkon linky:

-   dřevní pelety           cca 120-350 kg/hod.

-       bio pelety                   cca 120-380 kg/hod.

( výkony linky jsou závislé především na materiálech, jejich vlhkosti a frakci  )

nejčastěji používané otvory v granulační matrici 6mm a 8mm

 

 

 

Parametry nejčastěji granulovaných surovin

Požadavky na hmotu-ZRNITOST:
Před granulováním je nutné všechny suroviny o větší zrnitosti jak 3 – 3,5mm, šrotovat přes síta 3 - 3,5mm.
Nemusí se šrotovat jemné materiály - například jemné piliny bez hoblin, otruby, jemné plevy z čištění obilí, jemné plevy po vyčištění máku, řepky, slunečnice apod.

Požadavky na hmotu-VLHKOST:
- sušené piliny max.vlhkost 12 %, a max. podíl pilin z tvrdého dřeva do 15%,
- odpad z čištění obilí, řepky, máku, trav apod. max. vlhkost do 14 %
- sláma max. vlhkost do 14 %
- seno max. vlhkost do 14 %

Nadrcené hoblovačky na piliny  Nadrcená sláma


Uvedení na trh:
Od  začátku srpna 2007 je zahájena sériová výroba linek MGL a dalších strojů na zpracování biomasy.

Granulační linka je velkým přínosem pro producenty zařízení na spalování peletek, ekologii a pro spotřebitele.

 

PATENT 

   PATENT
    
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

 

 

Konstrukční řešení linky je patentováno.

Revoluční způsob přesného dávkování materiálu do granulátoru. Dokonalé dovlhčování, při kterém dochází k částečnému napařování. Originální konstrukční řešení dávkování, vlhčení, promíchávání, granulování, třídění s chlazením a vlastní způsob elektronické ochrany granulátoru proti přetížení.

logo český výrobek

 

NAŠE STROJE JSOU STOPROCENTNÍ ČESKÉ VÝROBKY

Firma KOVO NOVÁK Jan Novák může používat chráněný znak ,,ČESKÝ VÝROBEK,,
na základě osvědčení č.316 ze dne 27.10. 2005.

 

GRANULAČNÍ LINKA

-byla oceněna 16.8. 2007 ministrem zemědělství Slovenské republiky na Mezinárodním zemědělském veletrhu AGROKOMPLEX 2007 v Nitře ČESTNÝM UZNÁNÍM.

-získala 24.8. 2007 prestižní hlavní cenu ZLATÝ KLAS s kytičkou na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA 2007 v Českých Budějovicích udělenou ministrem zemědělství České republiky.

- byla oceněna 21.11. 2007 získala ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ za výjimečný ekologický projekt na odborném veletrhu AQUA-THERM v Praze.

- získala 5.4.2008 hlavní cenu Grand prix Techagro na výstavě Techagro 2008 v Brně

- další ocenění získala na výstavách v POLSKU a Maďarsku

Výstava Linky na peletky, lisy na pelety, briketovací lis, výroba pelet   Výstava Linky na peletky, lisy na pelety, briketovací lis, výroba pelet 

Výstava Linky na peletky, lisy na pelety, briketovací lis, výroba pelet  Výstava Linky na peletky, lisy na pelety, briketovací lis, výroba pelet

 

Dodatečné zařízení k linkám MGL :
 

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ GRANULAČNÍHO LISU  

Zajišťuje plně automatické a na obsluze nezávislé mazání granulačního lisu
- ovládací elektronika je v ceně centrálního mazání
 
 
Centrální mazání granulátoru    Centrální mazání granulátoru
 

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK PELETEK DO BIG BAGU

Pásový dopravník který vynáší peletky do bigbagu nebo zásobníky
- šířka pásu 100 mm
- délka dopravníku 2.650 mm
- výška pod výpadem z dopravníku 1.780 mm               
- hmotnost pásového dopravníku 70 kg
 
Pásový dopravník na dopravu pelet    Pásový dopravník na dopravu pelet
 
Pásový dopravník na dopravu pelet  

 

NÁSYPKA  3 m3 S DOPRAVNÍM ŠNEKEM

 Je určená k linkám MGL, jako mezi zásobník podrcené suché slámy, sena a pilin pro peletování.
 
Součást násypky je:
- cyklon
- odsávání s filtrací
- dopravní šnek do násypky granulační linky
- čidla a elektronika pro max. a min. hladinu v násypce linky. 
a velice důležitou součástí násypky  je i odstraňovač klenby materiálu v sile.
 
- hlavní rozměry : 1,3m x 1,3m x 3,9m
- obsah násypky 3m3 hmoty
 
 
Násypka 3m krychlové k lince na pelety MGL200 a MGL400  Násypka k lince na pelety k lince MGL 200 a MGL 400
 
Násypka k lince na pelety k lince MGL 200 a MGL 400 Násypka k lince na pelety k lince MGL 200 a MGL 400
 
 
Sestavy MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

 

 

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

 

 

pellet mills   pellet stove   pellet stoves   pellet machine   pellet machines   pellet press   biomass wood pellets   hammer mill   hammermill   hammer mills   wood pellet machine   pellet mill instruction guide   new   hammer mill   pellet   machine   PTO   wood    mill   Pellets   Pellet   Mills    stove   stoves   machines   press   Biomass   pellets   Hammer   mills   instruction   guide   hammer   Briquette   výroba pelet   pelety   briketovací lis   peletovací lis   lis na výrobu pelet   peletky   linka na pelety   linka na peletky   linka MGL 200   linka MGL 400   briketování   peletování   biomasa   výroba pelet z biomasy   pelety z biomasy   peletky z biomasy   granulování   výroba granulí   granule   bio   bio granule   rostlinné peletky   rostlinné pelety   drtiče na biomasu   drtič    šrotovník   šrotovníky   novinka   ekologický stroj   ekologické stroje   ekologické pelety   výroba ekologických pelet   stroj  na výrobu pelet  Brikettpresse   Brikettierpresse   Wood pellet mill  pellet mills  pellet stove  pellet machine  pellet press  biomass wood pellets  hammer mill гранул  пеллет

Česky

Jazyky

RSS kanál

Je zde 0 uživatelů online.