Profesionální linky na výrobu pelet

NOVINKA: PROFESIONÁLNÍ VÝKONNÁ LINKA MGL 800

,,600 kg/hod. s jen třiceti kilowatovým motorem na granulátoru není vtip ale realita!!!!,,.
Pro toto zařízení jsme vyvinuli efektivní třírolnový granulační mechanismus vlastní konstrukce.
K vysoké učinnosti a spolehlivosti zařízení také přispívá matrice s proměnlivou geometrií granulačních otvorů.
Linka je navržená a sestavená tak, aby zbytečně nespotřebovávala drahocený zástavbový prostor a k její obsluze, aby postačoval jeden pracovník.

Peletovací linka na pelety, výroba pelet, granulátor, granulační lis, briketovací lis

MGL 800 základní parametry:

Průchodnost peletovacího lisu až 1200 kg/hod.
Celkový příkon                              34  kW
Výkon do                                       600 kg/hod.
Hmotnost                                           780 kg
Matrice 3, 4, 6 a 8mm

    

 

Vyslyšeli jsme přání mnoha našich zákazníků – ,, Vyrobit zařízení, na kterém by si mohli sami z vlastních surovin vyrábět peletky na topení nebo granule na krmení.

Když jsme o takových zařízeních zjišťovali informace u firem, které vyrábí lisy na pelety i několik desítek let, tvrdili nám, že to není možné vyrobit tak malý granulátor, aby hospodárně fungoval a jeho provoz by se v tak malém měřítku vyplatil. To, co pro druhé není možné, byla pro nás další velká výzva.Výzva ukázat, že pro nás to možné je, že dokážeme vyvinout a vyrábět malé granulační zařízení, ale nejen to. Stanovili jsme si ještě tvrdší cíl: vyvinout malou granulační linku, kterou by si mohl každý běžný spotřebitel zapnout doma do zásuvky. Linku která by i přes to měla výkon min. 100 kg/hod.a na dalším ,,Agrokomplexu a Živitelce“ ji představit a nabízet.

Necelý rok jsme zkoušeli, vymýšleli, předělávali - posledního půl roku v maximálním nasazení.
Několikrát jsme museli část linky kompletně vyhodit, protože tudy cesta nevedla a znovu vymyslet jinou variantu. Přesto nás spousta našich nápadů a technických řešení dovedla ke zdárnému cíli.

Peletizační linka, kterou jsme vyvinuli vyniká naší vlastní jedinečnou konstrukcí a nemá svou velikostí a parametry na trhu u nás a v zahraničí obdoby. Je určená především pro ty, kteří si chtějí výrobu peletek a granulí spolehlivě zajišťovat sami.

 

Přednosti linky na výrobu pelet MGL:

 • dokonalé skloubení síly granulační matrice, jejího provedení, průměru a velikosti granulačních kol, které umožňuje použít motor pro pohon granulačního lisu s příkonem pouze 5,5 kW (MGL200)a 15 kW (MGL400).
 • vlastní jedinečnou konstrukcí dávkovacího šneku s uzavřenou násypkou, je stálou cirkulací zajištěno přesné dávkování materiálu do granulačního lisu
 • vlastní konstrukce míchacího zařízení zajišťuje dokonalé promíchávání peletované hmoty s vodou a párou nebo přídavnými komponenty, např. Ligninem, melasou, tukem apod.
 • dva stroje v jednom - třídička pelet, ve které se průchodem vzduchu pelety rovnou i chladí
 • přímý přenos výkonu z elektromotoru na lis bez zbytečných ztrát, např. řemeny
 • snadné seřizování lisovacích kol a rychlá výměna lisovacích matric
 • snadná a jednoduchá obsluha, pro kterou postačuje pouze jeden člověk
 • prostorová nenáročnost linek - zaujímají plochu pouze 6 m2, jsou snadno rozebratelné a znovu sestavitelné.


Granule   Granulační linka Granulační linka   

Peletky z linky na výrobu pelet MGL 200 a MGL400
 Vysoká účinnost, spolehlivost a zaručená produkce pelet:

Díky vlastnímu řešení dopravních cest, speciálního systému dávkování, míchání a chlazení, jsou všechny pohony efektivně využité a nepředimenzované. Pečlivým zkoušením a testováním různě silných motorů jsme zjišťovali, na jakou minimální mez můžeme s jejich výkonem jít, aby zařízení spolehlivě fungovalo. Dalšího zefektivnění účinnosti bylo dosaženo přímým spojením peletizačního lisu s převodovkou a elektromotorem bez použití řemenového převodu. A vymyšlení třídičky granulí tak, aby se v ní při třídění granule rovnou i chladily.
Velkou pozornost jsme věnovali vývoji peletizačního lisu, který spotřebovává víc jak polovinu el. příkonu a má na linkou vyráběné množství granulí rozhodující vliv.
K nízké energetické náročnosti granulačního lisu značně přispělo skloubení tloušťky granulační matrice, jejího provedení, průměru a velikosti granulačních kol. Pro provoz linky plně postačuje hlavní jistič 25A (MGL 200) a 40A (MGL 400).

Peletizační linka MGL 200, MGL 400, MGL600 a MGL 800 obsahuje:

 • Dávkovací šnek s uzavřenou násypku
 • Promíchávač hmoty
 • Peletizační lis
 • Třídičku pelet s chladičem
 • Odsávání
 • El. rozvaděč

Linka na výrobu pelet MGL 200  Linka MGL na peletky

Linka na výrobu pelet MGL 200, MGL 400, MGL600 a MGL 800

Granulační linku lze použít pro granulaci pilin ze dřeva, slámy, biomasy, všeobecně granulaci potravinářských a krmivářských směsí, papíru, atd..

Linka na výrobu pelet se skládá z dávkovacího šneku s uzavřenou násypkou. Do násypky se nasype materiál pro granulování. Speciální šnek vynáší materiál k dávkovacímu otvoru, kterým přesně nastavená dávka hmoty propadává do míchacího zařízení.
Zbytek hmoty se přepadem odvádí zpět do násypky, takže pořád cirkuluje šnekem, přepadem a násypkou v uzavřeném okruhu.
Hmota, která prošla dávkovacím otvorem do promíchávače hmoty se v něm může smíchat s dalšími přidávanými komponenty, napařit párou nebo zvlhčit vodou a dále propadává přímo na granulační kola granulátoru, kde za vysokého tlaku a teploty dochází k částečné plastifikaci granulovaného materiálu průchodem přes granulační matrici.
Plynulým protlačováním vstupní suroviny kanálkem matrice při určitém tlaku dochází ke vzniku soudržných válečků - pelet, granulí. Pelety propadávají do třídičky, ve které se od granulí separuje prach a nestandardní granule. Pelety se průchodem třídičkou zároveň i ochladí, čímž se zabrání jejich pozdějšímu rozpadávání vlivem přehřátí.
Nestandardní granule a prach se vrací zpět spirálovým šnekovým dopravníkem do násypky a opětovně prochází peletizačním procesem.
Hotové granule vypadávají z třídičky do připraveného zásobníku.

 

Dřevní peletky, výroba pelet, peletovací lisy a linky

 

Peletky

- jsou ekologické biopalivo s vysokým obsahem energie (cca 5kW/kg) a tím vysokou výhřevností. Vyrábějí se lisováním z dřevěných pilin bez použití dalších přísad. Vylisovány bývají nejčastěji v průměru 6mm a délce kolem 25mm. 

 

 

 

Alternativní a bio peletky, výroba pelet, peletovací lisy a linky

 

Alternativní peletky

- jsou ekologické biopalivo s vysokou výhřevností. Vznikají lisováním různého bioodpadu, např. odpadu z čištění obilí a slámy, sena, různých rozdrcených pecek, odpadu při výr. kávy, rozdrceného šťovíku ..

 

 

 

Potravinářské granule, výroba pelet, peletovací lisy a linky

 

 

Potravinářské a krmivářské granule

- jejich podstatnou složku tvoří obilní šroty, mlýnská krmiva a další suroviny (např. sušené pícniny, řepné řízky, sušené piliny), jejichž fyzikálně-mechanické vlastnosti umožňují jejich stmelování.

 

-------------------------------------------------------------------
PROFESIONÁLNÍ LINKY NA VÝROBU PELET

Technické údaje lisu

MGB 100 - BONSAI

MGL 100 granulátor

Průchodnost peletovacího lisu MGB 100 až 300 kg/ hod.
Příkon celého zařízení 6 kW
Hmotnost  180 kg
Max. výška    1.300 mm
Šířka / hloubka    700 / 700 mm
Objem násypky     105 litrů
El. Připojení      400 V / 25 A kategorie c - D
El. Zásuvka 5 x 32  A

Výkon lisu Bonsai:
-      dřevní pelety               cca 50-100 kg/hod.
-       bio pelety                   cca 50-150 kg/hod.
( výkony lisu jsou závislé především na materiálech, jejich vlhkosti a frakci  )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technické údaje linky

MGL 200

MGL 400 linka na výrobu pelet

Průchodnost peletovacího lisu MGL 200 až 300 kg/ hod.
Příkon celého zařízení 8,85-10,85 kW
Hmotnost  430 kg
Max. výška    2.230 mm
Objem násypky     250 litrů
El. Připojení      400 V / 25 A kategorie c - D
El. Zásuvka 5 x 32  A

Výkon linky MGL 200
-       dřevní pelety             cca 50-100 kg/hod
-       bio pelety                  cca 50-150 kg/hod.
( výkony linky jsou závislé především na materiálech, jejich vlhkosti a frakci  )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Technické údaje linky

MGL 400
MGL 600 Granulační linky, výroba pelet, briketování, lis na pelety

Průchodnost peletovacího lisu MGL 400 až 600 kg/ hod.
Příkon celého zařízení 19 kW
Hmotnost  580 kg
Max. výška    2.230 mm
Objem násypky     250 litrů
El. Připojení      400 V / 40 A kategorie c - D
El. Zásuvka 5 x 63  A

Výkon linky MGL 400:
-       dřevní pelety             cca 80-250 kg/hod.
-       bio pelety                  cca 80-280 kg/hod.
( výkony linky jsou závislé především na materiálech, jejich vlhkosti a frakci  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Technické údaje linky

MGL 600

Peletovací linka na pelety, výroba pelet, granulátor, granulační lis, briketovací lis

Průchodnost peletovacího lisu MGL 600 až 900 kg/ hod.
Příkon celého zařízení 26 kW
Hmotnost  630 kg
Max. výška    2.230 mm
Objem násypky     250 litrů
El. Připojení      400 V / 63 A kategorie c - D
El. Zásuvka 5 x 63  A

Výkon linky MGL 600:
-   dřevní pelety           cca 120-350 kg/hod.
-     bio pelety                  cca 120-380 kg/hod.
( výkony linky jsou závislé především na materiálech, jejich vlhkosti a frakci  )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technické údaje linky

MGL 800

Linka na peletky,MGL800, granulátor, peletizér, lis na pelety, pellet,

Průchodnost peletovacího lisu MGL 800 až 1.200 kg/ hod.
Příkon celého zařízení 34 kW
Hmotnost  780 kg
Max. výška    2.400 mm
Objem násypky     250 litrů
El. Připojení      400 V / 63 A kategorie c - D
El. Zásuvka 5 x 63  A

Výkon linky MGL 800:
-   dřevní pelety           cca 150-600 kg/hod.
-   bio pelety               cca 150-650 kg/hod.
( výkony linky jsou závislé především na materiálech, jejich vlhkosti a frakci  )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRANULAČNÍ LINKA POHÁNĚNÁ od PTO - od vývodového hřídele z traktoru

Granulátor je poháněn přes kardan vývodovým hřídelem přímo z traktoru.
Zařízení se skládá z granulátoru, dávkovací násypky s přesným dávkováním materiálu do granulátoru, čerpadla pro dovlhčení materiálu před peletováním.
Je spojené s traktorem přes závěs KAT. I - II.
Požadovaný výkon traktoru je 30 - 40 kW.
Otáčky vývodového hřídele 540 ot. / min.

  Granulátor, Pellet press PTO,peletovací lis poháněný vývodovým hřídelem, Power Take Off Granulátor, Pellet press PTO,peletovací lis poháněný vývodovým hřídelem, Power Take Off

 Parametry nejčastěji granulovaných surovin

Požadavky na hmotu-ZRNITOST:

Před granulováním je nutné všechny suroviny o větší zrnitosti jak 3 – 3,5mm, šrotovat přes síta 3 - 3,5mm.
Nemusí se šrotovat jemné materiály - například jemné piliny bez hoblin, otruby, jemné plevy z čištění obilí, jemné plevy po vyčištění máku, řepky, slunečnice apod.

Požadavky na hmotu-VLHKOST:
- sušené piliny max.vlhkost 12 %, a max. podíl pilin z tvrdého dřeva do 15% celkového objemu
- odpad z čištění obilí, řepky, máku, trav apod. max. vlhkost do 14 %
- sláma max. vlhkost do 14 %- seno max. vlhkost do 14 %

Peletovaný materiál nesmí obsahovat cizí příměsy a to především kamínky, písek, hlínu, části plasů, umělých hmot a kovů, mazací hmoty a olejnatá zrna olejnin.


Nadrcené hoblovačky na piliny  Nadrcená sláma

Uvedení na trh:
Od  začátku srpna 2007 je zahájena sériová výroba linek MGL a dalších strojů na zpracování biomasy.

Granulační linka je velkým přínosem pro producenty zařízení na spalování peletek, ekologii a pro spotřebitele.

 

 

NAŠE STROJE JSOU STOPROCENTNÍ ČESKÉ VÝROBKY

GRANULAČNÍ LINKA

-byla oceněna 16.8. 2007 ministrem zemědělství Slovenské republiky na Mezinárodním zemědělském veletrhu AGROKOMPLEX 2007 v Nitře ČESTNÝM UZNÁNÍM.

-získala 24.8. 2007 prestižní hlavní cenu ZLATÝ KLAS s kytičkou na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA 2007 v Českých Budějovicích udělenou ministrem zemědělství České republiky.

- byla oceněna 21.11. 2007 získala ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ za výjimečný ekologický projekt na odborném veletrhu AQUA-THERM v Praze.

- získala 5.4.2008 hlavní cenu Grand prix Techagro na výstavě Techagro 2008 v Brně

- další ocenění získala na výstavách v POLSKU a Maďarsku

Výstava Linky na peletky, lisy na pelety, briketovací lis, výroba pelet   Výstava Linky na peletky, lisy na pelety, briketovací lis, výroba pelet 

Výstava Linky na peletky, lisy na pelety, briketovací lis, výroba pelet  Výstava Linky na peletky, lisy na pelety, briketovací lis, výroba pelet

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatečné příslušenství k linkám MGL :
 

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ GRANULAČNÍHO LISU

Zajišťuje plně automatické a na obsluze nezávislé mazání granulačního lisu
- ovládací elektronika je v ceně centrálního mazání
 
 
Centrální mazání granulátoru    Centrální mazání granulátoru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK PELETEK DO BIG BAGU

Pásový dopravník který vynáší peletky do bigbagu nebo zásobníky
- šířka pásu 100 mm, 180 mm
- délka dopravníku 2.650 mm
- výška pod výpadem z dopravníku 1.780 mm               
- hmotnost pásového dopravníku 70 kg
 
Pásový dopravník na dopravu pelet    Pásový dopravník na dopravu pelet
 
Pásový dopravník na dopravu pelet   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RYCHLÁ MECHANICKÁ VÁHA A PYTLOVAČKA

Rychle a přesně váží, přímo do pytlů,předem nastavenou dávku materiálu.

Pytlovačka obsahuje regulaci toku materiálu a rychloupínák plněných pytlů.

Je k dodání i s násypkou ja je vidět na fotografiích.

RYCHLÁ MECHANICKÁ VÁHA A PYTLOVAČKA RYCHLÁ MECHANICKÁ VÁHA A PYTLOVAČKA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁSYPKA  3 m3 S DOPRAVNÍM ŠNEKEM

 Je určená k linkám MGL, jako mezi zásobník podrcené suché slámy, sena a pilin pro peletování.
Vyrábí se v provedení dřevoštěpka nebo plechová. 
Součást násypky je:
- cyklon
- odsávání s filtrací
- dopravní šnek do násypky granulační linky
- čidla a elektronika pro max. a min. hladinu v násypce linky. 
a velice důležitou součástí násypky  je i odstraňovač klenby materiálu v sile.
 
- hlavní rozměry : 1,3m x 1,3m x 3,9m
- obsah násypky 3m3 hmoty
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VELKOOBJEMOVÁ NÁSYPKA S POSUVNÝM DNEM A VYPRAZDŇOVACÍM ŠNEKEM
Je určená k linkám MGL, jako zásobník podrcené suché slámy, sena a pilin, rašeliny, kompostu pro peletování.
Násypka je vybavená posuvným dnem a vyprazdňovacím šnekem. Dá se snadno plnit čelním nakladačem, manipulátorem a podobně
 
- hlavní rozměry LxVxŠ : 4,5m x 2,3m x 3m
- obsah násypky 6m3 hmoty
- el. příkon 9kW
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PŘÍKLADY POUŽITÍ PELETOVACÍCH LISŮ A LINEK
PELLETOVACÍ LINKY NA DŘEVNÍ PILINY
PELLETOVACÍ LINKY NA KRMIVA
PELLETOVACÍ LINKY NA DIGESTÁT ( SEPARÁT ) Z BIOPLYNKY
PELLETOVACÍ LINKY A RAŠELINU
PELLETOVACÍ LINKA NA CHMEL
Sestavy MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

 

 

Sestavy linka na výrobu pelet MGL 200 a MGL400 a drtičů pro různé použití

 

 

pellet mills   pellet stove   pellet stoves   pellet machine   pellet machines   pellet press   biomass wood pellets   hammer mill   hammermill   hammer mills   wood pellet machine   pellet mill instruction guide   new   hammer mill   pellet   machine   PTO   wood    mill   Pellets   Pellet   Mills    stove   stoves   machines   press   Biomass   pellets   Hammer   mills   instruction   guide   hammer   Briquette   výroba pelet   pelety   briketovací lis   peletovací lis   lis na výrobu pelet   peletky   linka na pelety   linka na peletky   linka MGL 200   linka MGL 400   briketování   peletování   biomasa   výroba pelet z biomasy   pelety z biomasy   peletky z biomasy   granulování   výroba granulí   granule   bio   bio granule   rostlinné peletky   rostlinné pelety   drtiče na biomasu   drtič    šrotovník   šrotovníky   novinka   ekologický stroj   ekologické stroje   ekologické pelety   výroba ekologických pelet   stroj  na výrobu pelet  Brikettpresse   Brikettierpresse   Wood pellet mill  pellet mills  pellet stove  pellet machine  pellet press  biomass wood pellets  hammer mill гранул  пеллет

Nedefinováno

Je zde 0 uživatelů online.